بانک رزومه متخصصین

رزومه کاربران سایت به دو دسته رزومه های عمومی و خصوصی تقسیم می شوند. کاربرانی که رزومه خود را به صورت عمومی تنظیم کنند پس از تایید مدیر سایت در لیست زیر نمایش داده خواهند شد. رزومه های خصوصی نیز تنها توسط کارفرمایان قابل دسترسی می باشد

رزومه محمد فرامرزی
 • محمد فرامرزی
 • کارشناسی مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو
نمایش رزومه آنلاین
رزومه شیوا حبیب زاده
 • شیوا حبیب زاده
 • کارشناسی حقوق
نمایش رزومه آنلاین
رزومه مهیار قاسمی
 • مهیار قاسمی
 • کارشناسی لیسانس
نمایش رزومه آنلاین
رزومه احسان محرمی
 • احسان محرمی
 • کارشناسی ارشد فیزیک حالت جامد
نمایش رزومه آنلاین
رزومه مرضیه ساوالانیان
 • مرضیه ساوالانیان
 • کارشناسی مهندسی برق کنترل
نمایش رزومه آنلاین
رزومه ابراهیم عینعلی
 • ابراهیم عینعلی
 • کارشناسی ارشد مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
نمایش رزومه آنلاین
رزومه حامد قدکچی بزاز
 • حامد قدکچی بزاز
 • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ماشین آلات کشاورزی
نمایش رزومه آنلاین
رزومه محمد مهدی پورقاسم
 • محمد مهدی پورقاسم
 • کارشناسی علوم کامپیوتر
نمایش رزومه آنلاین
رزومه محمد جواد بابائی
 • محمد جواد بابائی
 • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
نمایش رزومه آنلاین
رزومه امید کوچکی
 • امید کوچکی
 • کارشناسی ارشد کارآفرینی
نمایش رزومه آنلاین
رزومه رضا زینالی
 • رضا زینالی
 • کارشناسی معماری - طراحی و نوسازی بافت فرسوده
نمایش رزومه آنلاین
رزومه نگار خالقی مقدم
 • نگار خالقی مقدم
 • کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی
نمایش رزومه آنلاین
رزومه محمود فتحی کلستان
 • محمود فتحی کلستان
 • کارشناسی ارشد حقوق
نمایش رزومه آنلاین
رزومه محمد سبیعی
 • محمد سبیعی
 • کارشناسی مهندسی برق قدرت
نمایش رزومه آنلاین
رزومه داود لبزاهیمی
 • داود لبزاهیمی
 • کارشناسی ارشد برق
نمایش رزومه آنلاین
رزومه رضا سعیدنژاد
 • رضا سعیدنژاد
 • کارشناسی ارشد مکانیک
نمایش رزومه آنلاین
رزومه علی کریمی
 • علی کریمی
 • کارشناسی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات
نمایش رزومه آنلاین
رزومه امید رجبی
 • امید رجبی
 • کارشناسی مدیریت بازرگانی
نمایش رزومه آنلاین
رزومه امیرحسین سمندری
 • امیرحسین سمندری
 • کارشناسی نرم افزار
نمایش رزومه آنلاین
رزومه هاشم صبرزاده
 • هاشم صبرزاده
 • کارشناسی ارشد شیمی معدنی
نمایش رزومه آنلاین
لطفا منتظر بمانید