پروفایل

رزومه

تحصیلات

کارشناسی مهندسی برق قدرت

آزاد واحد بوشهر

دوره های آموزشی

تعمیر و نگهداری ترانسفورماتورهای توزیع و قدرت

مجتمع گاز پارس جنوبی

ژنراتور اظطراری تخصصی

مجتمع گاز پارس جنوبی

آشنایی با اصول ابزار دقیق

توانمند سازی نیروی انسانی منطقه ویژه

عیب یابی ماشین های الکتریکی

مجتمع گاز پارس جنوبی

عیب یابی کابل

مجتمع گاز پارس جنوبی

آشنایی با شیر های صنعتی

توانمند سازی نیروی انسانی منطقه ویژه

آشنایی با اصول نقشه خوانی و علائم استاندارد

پتروشیمی زاگرس

زبان انگلیسی مقدماتی

توانمند سازی نیروی انسانی منطقه ویژه

ابزار دقیق

فنی و حرفه ای بوشهر

سوابق کاری

کارورز

سازمان منطقه ویژه انرژی پارس
تمام وقت

کارآموز

پست ۱۳۲.۶۳ عالیشهر
کارآموزی

اطلاعات تماس