حامد ادب

حامد ادب

 • وضعیت تاهل: متاهل
 • تاریخ تولد: 17 خرداد 1360
 • موقعیت: خراسان رضوی

تحصیلات

 • تیر 1390
  مرداد 1393

Remote Sensing

 • دکتری
 • Universiti Teknologi Malaysia

Vegetation and thermal Remote Sensing

 • مهر 1382
  مهر 1384

جغرافیای طبیعی گرایش آب و هواشناسی در برنامه ریزی محیطی

 • کارشناسی ارشد
 • دانشگاه تربیت مدرس

اقلیم شناسی کشاورزی

 • مهر 1378
  مهر 1381

جغرافیای طبیعی گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی

 • کارشناسی
 • دانشگاه تربیت معلم سبزوار (دانشگاه حکیم سبزواری)

دوره های آموزشی

 • فروردین 1390

دوره آموزشی نرم افزارARC-SWAT-2009 و SWAT-CUP. 1390

 • انجمن هیدرولیک ایران

دوره یک هفته ای

 • مهر 1387
  اسفند 1387

دوره آموزشی مبانی سنجش از دور راداری و تداخل سنجی راداری

 • آموزشکده نقشه برداری، سازمان نقشه برداری
 • آبان 1387
  اسفند 1387

دوره آموزشی مبانی سنجش از دور

 • آموزشکده نقشه برداری، سازمان نقشه برداری کشور

دوره سه روزه

 • فروردین 1387

کارگاه آموزشی گاهشناسی درختی

 • پژوهشکده اکوسیستم های خزری

دوره سه روزه

 • فروردین 1385
  خرداد 1385

دوره آموزشی نرم افزار ER-MAPPER

 • جهاد دانشگاهی تربیت معلم تهران
 • مهر 1384
  اردیبهشت 1385

دوره جامع آموزشی نرم افزار ARC GIS

 • جهاد دانشگاهی تربیت معلم تهران

سوابق کاری

 • مهر 1388
  اسفند 1388
پروژه ای

کارشناس پژوهشی گروه هیدرومتئورولوژی

 • پژوهشکده هواشناسی و علوم جو تهران - تهران
 • شهریور 1387
  اسفند 1387
پاره وقت

کارشناس GIS

 • دفتر تحقیقات برنامه ریزی و مدیریت آب و محیط زیست. دانشگاه تهران - تهران
 • تیر 1387
  اسفند 1387
پروژه ای

کارشناس پژوهشی گروه هیدرومتئورولوژی

 • پژوهشکده هواشناسی و علوم جو تهران - تهران

پروژه های هشدار سیل

 • مهر 1385
  تیر 1387
پروژه ای

کارشناس پژوهشی گروه تغییر اقلیم

 • پژوهشکده اقلیم شناسی مشهد، سازمان هواشناسی - خراسان رضوی

طرح بین المللی گزارش IPCC

زبان های خارجی

انگلیسی
85%
شنوایی
81%
گفتاری
80%
خواندن
85%
نوشتن
93%
فارسی
100%
شنوایی
100%
گفتاری
100%
خواندن
100%
نوشتن
100%

مهارت های نرم افزاری

نرم افزار های داده کاوی _رپیدماینر ، وکا ، متلب ...
100%

مهارت ها

تحلیل تصاویر ماهواره ای اپتیکال
100%
Web mapping
75%
تصویربرداری فراطیفی
100%
سری زمانی
85%
یادگیری ماشین
90%

در ارتباط باشیم