آرمان معتمد حائری

آرمان معتمد حائری

 • وضعیت تاهل: مجرد
 • تاریخ تولد: 23 شهریور 1362
 • موقعیت: تهران

تحصیلات

 • بهمن 1382
  بهمن 1386

زبان اسپانیایی

 • کارشناسی
 • تهران شمال
 • مهر 1390
  تیر 1391

ادبیات تطبیقی

 • کارشناسی ارشد
 • بارسلونا (اسپانیا)
 • مهر 1393
  آذر 1396

زبانشناسی

 • کارشناسی ارشد
 • پیزا (ایتالیا)

دوره های آموزشی

 • شهریور 1397

زبان اشاره فارسی

 • کانون ناشنوایان ایران
 • مرداد 1391

زبان ایتالیایی

 • مدرسه ایتالیایی فرمانیه
 • فروردین 1387

جوشکاری

 • پتروشیمی

-جوشکاری برق
-جوشکاری آرگون

سوابق کاری

 • بهمن 1388
  مرداد 1390

مدرس خصوصی زبان اسپانیایی

 • مدرس خصوصی زبان -
 • دی 1392
  تیر 1393

مترجم بخش فرهنگی

 • سفارت ونزوءلا -
 • دی 1386
  بهمن 1388

مترجم

 • انتشارات شور آفرین -
 • فروردین 1397
  تیر 1397

پژوهش در زمینه روانشناسی زبان

 • IMPRS Nijmegen (هلند) -
 • مهر 1396
  فروردین 1397

پژوهس در زمینه روانشناسی زبان

 • (اسپانیا)BCBL -
 • خرداد 1396
  مهر 1396

پژوهش در زمینه روانشناسی زبان

 • CNRS (فرانسه) -
 • خرداد 1395
  دی 1395

پژوهش در زمینه عصب شناسی زبان

 • IMTLUCCA (ایتالیا) -

زبان های خارجی

ایتالیایی
99%
شنوایی
100%
گفتاری
100%
خواندن
100%
نوشتن
95%
اسپانیایی
96%
شنوایی
95%
گفتاری
95%
خواندن
100%
نوشتن
95%
انگلیسی
91%
شنوایی
88%
گفتاری
90%
خواندن
100%
نوشتن
85%
فارسی
100%
شنوایی
100%
گفتاری
100%
خواندن
100%
نوشتن
100%

مهارت های نرم افزاری

ERP
70%
Eye Tracking
40%
Matlab
30%
Wordstat
63%
Brainvision Analyser
100%
PRAAT
100%
R Statistics and programming
41%
Office suite
100%

در ارتباط باشیم