امیرحسین حیدری

برنامه نویس فلاتر

  • موقعیت: کرمانشاه

زبان های خارجی

انگلیسی
51%
شنوایی
49%
گفتاری
37%
خواندن
54%
نوشتن
63%

مهارت های نرم افزاری

GetX
70%

در ارتباط باشیم