آزاده قارونی

آزاده قارونی

خونگرم و دارای روحیه مشارکتی

فردی خونگرم و دارای روحیه مشارکتی و مسئولیت پذیری و پاسخگویی و علاقمند به مدیریت داخلی و اجرایی و منابع انسانی

 • وضعیت تاهل: مجرد
 • تاریخ تولد: 13 مرداد 1362
 • موقعیت: تهران

تحصیلات

 • مهر 1397
  تاکنون

مدیریت

 • دکتری
 • واحد علوم و تحقیقات تهران

در حال نوشتن رساله

 • مهر 1394
  شهریور 1396

مدیریت

 • کارشناسی ارشد
 • تهران مرکز

معدل 19.14

 • بهمن 1381
  شهریور 1385

حسابداری

 • کارشناسی
 • پژوهش صنایع ایران

معدل 17.19

دوره های آموزشی

 • مرداد 1396

مقررات متحد الشکل ضمانت نامه های عندالمطالبه

 • اتاق بازرگانی بین المللی

4 ساعت

 • اردیبهشت 1394

تله ها و ترفندهای مذاکره

 • دانشگاه شهید بهشتی

8 ساعت

 • تیر 1393

مفاهیم برنامه ریزی و کنترل پروژه

 • سازمان مدیریت صنعتی

72 ساعت

 • خرداد 1391

کنترل های داخلی

 • انجمن مدیران مالی حرفه ای ایران

8 ساعت

 • شهریور 1389

excel پیشرفته

 • سازمان مدیریت صنعتی

36 ساعت

مقالات و کتب منتشره

 • اسفند 1397

بررسی اثر تفکر استراتژیک بر برنامه ریزی نیروی انسانی در شرکت سرمایه گذاری غدیر

مجله مطالعات و کارآفرینی
دوره 4 شماره 4 زمستان 1397 صفحات 146-157

 • آبان 1396

RANKING DRIVING AFFECTING FACTORS ON OPERATIONAL BUDGETING IN TERMS ON DIAMOND MODEL

-

 • مهر 1396

Surveying the driving affecting factors on operational budgeting based on diamond model

-

سوابق کاری

 • بهمن 1398
  تاکنون
تمام وقت

سرپرست مالی

 • شرکت پترو ایمن پارس آسیا -
 • بهمن 1397
  آذر 1398
تمام وقت

رییس حسابداری و سرپرست اداری

 • ریونیز پالایش آرتان -
 • شهریور 1395
  دی 1397
تمام وقت

سرپرست مالی و اداری

 • پترو پالایش مهان -
 • فروردین 1392
  تیر 1395
تمام وقت

سرپرست مالی و اداری

 • توسعه تجارت آرمانی -
 • خرداد 1389
  اسفند 1391
تمام وقت

کارشناس مالی و اداری

 • پارس تلفن کار -
 • فروردین 1385
  اردیبهشت 1389
تمام وقت

حسابدار

 • مهندسی برازش صنعت و مهندسی سازمند صنعت -

زبان های خارجی

انگلیسی
50%
شنوایی
40%
گفتاری
40%
خواندن
50%
نوشتن
70%

مهارت های نرم افزاری

تسلط به نرم افزار مالی نوسا
80%
Microsoft Power Point
75%
آشنا با نرم افزار های google
70%
آشنا به WORD
75%
آشنا با نرم افزار های حضور و غیاب
75%
تسلط به EXCEL
85%
تسلط به نرم افزار جامع روزنه
90%
تسلط به نرم افزار سپیدار سیستم
90%
تسلط به نرم افزار همکاران سیستم
85%

مهارت ها

خود مدیریتی
90%

در ارتباط باشیم