احسان قیصری

 • وضعیت تاهل: مجرد
 • تاریخ تولد: 01 مهر 1367
 • موقعیت: همدان

تحصیلات

 • مهر 1394
  شهریور 1396

حسابداری

 • کارشناسی ارشد
 • ایلام
 • مهر 1391
  شهریور 1393

حسابداری

 • کارشناسی
 • باختر ایلام
 • مهر 1387
  شهریور 1389

حساابداری

 • کاردانی
 • باختر ایلام

دوره های آموزشی

 • مهر 1387

نرم افزارهای حسابداری

 • دانشگاهی و آموزشگاهی

رافع 6
رافع 7
هلو
سپیدار
ACDL1
ACDL2

مقالات و کتب منتشره

 • شهریور 1396

بررسی تاثیر نوسانات بازار سهام بر چرخه عملیاتی به صورت مقایسه ای در صنعت سیمان و پتروشیمی

موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری

سوابق کاری

 • اردیبهشت 1397
  آذر 1397
تمام وقت

حسابدار

 • ماشین برزگر همدان -

با شماره بیمه 48671704

 • خرداد 1395
  دی 1395
پاره وقت

کمک حسابدار

 • جهاد کشاورزی -
 • تیر 1394
  بهمن 1394
پاره وقت

کمک حسابدار

 • شهرداری -
 • اردیبهشت 1396
  شهریور 1396
پاره وقت

کمک حسابدار

 • فنی و مهندسی -

زبان های خارجی

انگلیسی
65%
شنوایی
27%
گفتاری
39%
خواندن
92%
نوشتن
100%
فارسی
100%
شنوایی
100%
گفتاری
100%
خواندن
100%
نوشتن
100%

مهارت های نرم افزاری

ACDL 1 , ACDL2
100%
نرم افزار هلو
100%
نرم افزار سپیدار سیستم
100%

مهارت ها

دوره جامع حسابداری
100%
استفاده از اینترنت و فضای مجازی
100%
آشنایی کامل با قوانین چک و سفته و قراردادها
100%
ارایه گزارش فصلی
100%
تحریر دفاتر قانونی روزنامه و کل
100%
حسابداری حقوق و دستمزد
100%
نوشتن اظهار نامه مالیاتی
100%
تنظیم لیست های بیمه و مالیات حقوق .
100%
تنظیم لیست حقوق و دستمزد
100%

در ارتباط باشیم