الهه اکبری

 • وضعیت تاهل: مجرد
 • تاریخ تولد: 04 فروردین 1362
 • موقعیت: تهران

تحصیلات

 • مهر 1394
  آذر 1399

سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی-سنجش از دور

 • دکتری
 • تهران
 • مهر 1386
  بهمن 1388

سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

 • کارشناسی ارشد
 • تبریز
 • مهر 1382
  شهریور 1384

مهندسی عمران نقشه برداری

 • کارشناسی
 • شهید رجایی
 • مهر 1380
  شهریور 1382

مهندسی عمران کارتوگرافی

 • کاردانی
 • آموزشکده سازمان نقشه برداری کشور

افتخارات

 • آذر 1394

پژوهشگر برتر سال 94

 • آذر 1393

پژوهشگر برتر سال ۹۳

 • اردیبهشت 1394

استاد برتر سال تحصیلی 93.94

 • آذر 1399

کسب رتبه دوم در مقطع دکتری

 • مهر 1394

کسب رتبه اول مربیان در آزمون ورودی دکتری

 • بهمن 1388

کسب رتبه اول در مقطع کارشناسی ارشد

 • شهریور 1382

کسب رتبه چهار در آزمون ورودی کارشناسی

 • شهریور 1382

کسب رتبه اول در مقطع کاردانی

زبان های خارجی

انگلیسی
57%
شنوایی
48%
گفتاری
40%
خواندن
92%
نوشتن
49%

در ارتباط باشیم