فرزاد فرجی

فرزاد فرجی

تدریس ایمنی- بهداشت - کمک های اولیه

 • وضعیت تاهل: متاهل
 • تاریخ تولد: 01 شهریور 1358
 • موقعیت: اردبیل

تحصیلات

 • مهر 1388
  بهمن 1390

فیزیولوژی

 • کارشناسی ارشد
 • ارومیه

دوره های آموزشی

 • آذر 1397

تخصصی ایمنی HSE

 • جهاد دانشگاهی
 • آذر 1392

مهارت های زندگی

 • سازمان بهزیستی
 • اردیبهشت 1396

تربیت ناظر ین آموزشی

 • انجمن علمی آموزشی و توسعه منابع انسانی ایران
 • آبان 1392

مهارت های عمومی تربیت مدرس

 • دانشگاه جامع علمی -کاربردی
 • شهریور 1393

آموزشی پایه تربیت مدرس

 • دانشگاه جامع علمی -کاربردی
 • مرداد 1395

آتش نشانی و اطفای حریق

 • سازمان آتش نشانی
 • مرداد 1391

تخصصی نجات در جاده

 • هلال احمر
 • آذر 1385

تخصصی حمایت روانی

 • هلال احمر
 • مرداد 1395

اقدامات پیش بیمارستانی

 • هلال احمر
 • خرداد 1384

مربیگری امداد و کمک های اولیه

 • هلال احمر
 • مرداد 1384

مربیگری همگنان ( پیشگیری از ایدز)

 • هلال احمر
 • تیر 1391

داوطلبی

 • هلال احمر
 • تیر 1384

امدادگری 160 ساعته

 • هلال احمر
 • بهمن 1383

عمومی کمک های اولیه

 • هلال احمر

افتخارات

 • شهریور 1391

حضور در جشنواره فرهنگی فرزندان مهر

توسط سازمان بهزیستی

 • آذر 1395

مربی و مدرس جهت اجرای مانور زلزله

توسط جمعیت هلال احمر

 • اردیبهشت 1390

قدردانی جهت تدریس در دوره های ارتقای درجه کادر

توسط نیروی انتظامی

 • مرداد 1386

قدردانی جهت تدریس در مانور بسیج

توسط بسیج ناحیه اردبیل

 • شهریور 1394

قدردانی

دانشگاه محقق اردبیلی

 • خرداد 1391

مدرس برتر کمک های اولیه

دانشگاه محقق اردبیلی

سوابق کاری

 • شهریور 1396
  تاکنون

ناظر دوره های تخصصی

 • هلال احمر -

نظارت و ارزیابی دوره های تخصصی در سطح استان اردبیل

 • فروردین 1397
  آبان 1397

مدرس امداد و کمک های اولیه

 • دانشگاه آزاد اردبیل -

تدریس کمک های اولیه

 • فروردین 1390
  تاکنون

مدرس امداد و کمک های اولیه

 • دانشگاه محقق اردبیلی -

تدریس کمک های اولیه

 • اردیبهشت 1393
  مهر 1394

آموزش تصویری کمک های اولیه

 • صدا و سیما و هلال احمر -

برنامه تلویزیونی جهت آموزش همگانی کمک های اولیه به مدت 2 سال

 • مهر 1392
  تاکنون

مدرس ایمنی-بهداشت -کمک های اولیه

 • دانشگاه جامع علمی -کاربردی -

تدریس در دانشگاه های هلال احمر و شهرداری اردبیل

 • تیر 1394
  تاکنون

مدرس امداد -ایمنی -کمک های اولیه

 • هلال احمر -

تدریس در ادارات و نهاد های دولتی و خصوصی

در ارتباط باشیم