گلرخ ایازی

ادمین تخصصی و حرفه ای

ادمین تخصصی و حرفه ای اینستاگرام و تلگرام و دیگر شبکه های اجتماعی

  • موقعیت: مازندران

تحصیلات

  • بهمن 1393
    خرداد 1398

شیمی

  • کارشناسی
  • علوم پایه دامغان

مدارک و گواهینامه های کسب شده

  • بهمن 1397

تکنسین دارویی

زبان های خارجی

فارسی
100%
شنوایی
100%
گفتاری
100%
خواندن
100%
نوشتن
100%

در ارتباط باشیم