حسن ملوندی

 • وضعیت تاهل: متاهل
 • موقعیت: خراسان رضوی

تحصیلات

 • مهر 1389
  بهمن 1393

مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست

 • دکتری
 • دانشگاه تربیت مدرس
 • مهر 1386
  خرداد 1388

مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست

 • کارشناسی ارشد
 • دانشگاه تربیت مدرس
 • مهر 1383
  تیر 1385

مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست

 • کارشناسی
 • یزد
 • مهر 1381
  تیر 1383

تکنولوژی محیط زیست

 • کاردانی
 • دانشگاه تربیت معلم سبزوار (دانشگاه حکیم سبزواری)

مقالات و کتب منتشره

 • آذر 1399

Genetic variability and population structure of Capoeta gracilis (Keyserling 1861) populations in th

مقالات علمی ISI & JCR

 • آبان 1399

The use of biological indices and diversity indices to evaluate water quality of rivers in Mashhad,

مقاله علمی ISI & JCR

 • شهریور 1399

اثر سد بر ساختار ژنتیکی گونه سیاه ماهی Capoeta capoeta gracilis در رودخانه تجن

مقاله علمی- پژوهشی (ISC)

 • مرداد 1399

سنجش غلظت جیوه در ماهی کپور معمولی و کاراس ساکن در تالاب انزلی و ارزیابی خطر سلامت انسان

مقاله علمی- پژوهشی (ISC)

 • مرداد 1399

Assessing the potential health risk from mercury through consumption of the most popular and prefera

مقالات علمی ISI & JCR

 • تیر 1399

تعیین غلظت عناصر سرب و روی در پر گونه گنجشک خانگی (Passer domesticus) از شهرستان جوین، خراسان رضوی

مقالات همایشی

 • تیر 1399

Assessment of mercury contamination in Perch species in the Southern Caspian Sea

مقالات علمی ISI & JCR

 • بهمن 1398

تعیین فاصله هشدار (AD) و فاصله شروع پرواز (FID) در کلاغ ابلق (Corvus cornix) ساکن پارک های بهار و وح

مقالات همایشی

 • آبان 1398

سنجش ریسک بالقوه بوم شناسی آلودگی فلزات سنگین در رسوبات سطحی رودخانه سیاهرود، استان مازندران

مقاله علمی- پژوهشی (ISC)

 • مرداد 1398

ارزیابی آلاینده های آلی کلره در تالاب شادگان از ماهی شیربت (Barbus Grypus) به عنوان یک شاخص بیولوژیک

مقاله علمی- پژوهشی (ISC)

 • مرداد 1398

سنجش غلظت جیوه در اردک ماهی (Esox lucius) و ارزیابی ریسک بالقوه سلامت انسان به واسطه مصرف آن، تالاب

مقاله علمی- پژوهشی (ISC)

 • تیر 1398

تهدیدات، وضعیت، چالش های حفاظتی و اقدامات حمایتی خرس قهوه ای: بررسی اولیه

مقاله علمی

 • تیر 1398

Evaluation of potential human health risk due to the exposure to mercury via fish consumption of Alo

مقاله علمی ISI & JCR

 • آبان 1397

ارزیابی ریسک زیست محیطی و بوم شناسی فلزات سنگین در رسوبات سطحی رودخانه چشمه کیله، مازندران

مقاله علمی- پژوهشی (ISC)

 • آبان 1397

Assessments of some metals contamination in lipsticks and their associated health risks to lipstick

مقاله علمی ISI & JCR

 • شهریور 1397

Contamination and ecological risk assessment of heavy metals and metalloids in surface sediments of

مقاله علمی ISI & JCR

 • مرداد 1397

ررسی اثرات سمی دی اتیل هگزیل فتالات با استفاده از روش تست جنین ماهی (FET) در ماهی گورخری (Danio reri

مقاله علمی- پژوهشی (ISC)

 • تیر 1397

بررسی غلظت نیترات در آب رودخانه چهلمیر شهرستان درگز در تابستان 1396

مقالات همایشی

 • اردیبهشت 1397

ارزیابی کیفیت آب رودخانه دهبار با استفاده از شاخص های زیستی

مقاله علمی- پژوهشی (ISC)

 • بهمن 1396

الگوی غلظت هگزاکلروسیکلوهگزان ها در بافت های کبد، کلیه، عضله، چربی و موی شغال طلایی (Canis aureus)

مقاله علمی- پژوهشی (ISC)

 • اردیبهشت 1396

Preliminary evaluation of heavy metal contamination in the Zarrin-Gol River sediments, Iran

مقاله علمی ISI & JCR

 • اسفند 1395

شاخص های بیولوژیکی و کیفی تعیین کننده وضعیت سلامت اکوسیستم های آبی

مقالات همایشی

 • اسفند 1395

بررسی تهدیدات عمده ی خرس سیاه آسیایی (Ursus thibetanus) به عنوان یک گونه آسیب پذیر

مقالات همایشی

 • آذر 1395

تجمع و توزیع دی کلرو دی فنیل تر کلراتان در بافت های مختلف شغال طلایی (Canis aureus)

مقاله علمی- پژوهشی (ISC)

 • اردیبهشت 1394

تعیین غلظت جیوه درگونه سیاه ماهی Capoeta capoeta در رودخانه زرین گل، استان گلستان

مقاله علمی- پژوهشی (ISC)

 • شهریور 1393

Mercury contamination in Khramulia (Capoeta capoeta) from the Cheshme Kile and Zarrin Gol rivers in

مقاله علمی ISI & JCR

 • اردیبهشت 1393

بررسی غلظت جیوه در بافت کبد و موی شغال طلایی از سواحل مرکزی استان مازندران

مقاله علمی- پژوهشی (ISC)

 • مرداد 1389

Suitability evaluation of application of golden jackal (Canis aureus) hair as a noninvasive techniqu

مقاله علمی ISI & JCR

 • بهمن 1388

تعیین باقیمانده های آلاینده های آلی کلره پایدار در بافت کبد شغال طلائی (Canis aureus) از سواحل شمالی

مقاله علمی- پژوهشی (ISC)

افتخارات

 • مهر 1386

کسب رتبه اول در آزمون کارشناسی ارشد

آزمون کارشناسی ارشد- سراسری

مهارت های نرم افزاری

SPSS
80%
تسلط بر نرم افزارها Arlequin، GenAlex ، DnaSp ، Bioedit ، TCS و CLC Main Workbench
73%
تسلط بر نرم افزارها Mega
75%

مهارت ها

بررسی تنوع زیستی گونه ای و تنوع ژنتیکی گونه ای
100%
بررسی وضعیت سلامت اکوسیستم ها با استفاده از شاخص های زیستی
100%
بررسی ارزیابی زیستگاه و تعارضات انسان-حیات وحش
50%
تعیین بوم سم شناسی و بوم سم شناسی تکاملی
100%
آشنایی با دستگاه جذب اتمی Atomic Absorption spectroscopy (AAS)
100%
آشنایی با دستگاه Advanced Mercury Analyzer (AMA)
100%
آشنایی با دستگاه Gas chromatography (GC)
69%
PAST
50%
Ecological Methodology
90%

در ارتباط باشیم