حسین مشایخی

حسین مشایخی

09356230634

 • وضعیت تاهل: مجرد
 • خدمت سربازی: معافیت تحصیلی
 • تاریخ تولد: 21 دی 1379
 • موقعیت: اصفهان

تحصیلات

 • مهر 1398
  مرداد 1402

حقوق

 • کارشناسی
 • دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر

دانشجوی ترم آخر

مقالات و کتب منتشره

 • آبان 1401

رابطه اقتصادی رفتاری با حسابداری خانگی

 • چشم ساعی

نویسندگان : استاد محمد صابری ، حسین مشایخی ، یزدان مشایخی
شابک (9786225338227 )

 • مهر 1401

حسابداری ارزشی

 • چشم ساعی

نویسندگان : استاد محمد صابری ، حسین مشایخی ، یزدان مشایخی
شابک (9786225338210 )

زبان های خارجی

انگلیسی
35%
شنوایی
37%
گفتاری
33%
خواندن
35%
نوشتن
34%

مهارت ها

روابط عمومی
68%
نویسندگی
60%

در ارتباط باشیم