رزومه

تحصیلات

مهندسی نرم افزار کامپیوتر - کارشناسی ارشد
مهر 1394 - تاکنون
  • دانشگاه زنجان

معدل تا کنون 16.91

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر - کارشناسی
مهر 1389 - تیر 1391
  • دانشگاه صنعتی سیرجان

معدل 16.58

کامپیوتر - کاردانی
مهر 1386 - اسفند 1388
  • آموزشکده فنی پسران بروجرد

معدل 15.5

افتخارات

مقام اول مسابقات برنامه نویسی هنرستانها در استان لرستان
اسفند 1385

مهارت ها

مهارت های نرم افزاری

مهارت برنامه نویسی با Python 80%
مهارت برنامه نویسی با Python
مهارت برنامه نویسی با VisualBasic 80%
مهارت برنامه نویسی با VisualBasic
مهارت برنامه نویسی C++ 75%
مهارت برنامه نویسی C++
مهارت برنامه نویسی C 70%
مهارت برنامه نویسی C
مهارت برنامه نویسی با Java 40%
مهارت برنامه نویسی با Java
مهارت کار با زبان توصیف سخت افزار SystemC 70%
مهارت کار با زبان توصیف سخت افزار SystemC
مهارت کار با فریم ورک DJango در Python 40%
مهارت کار با فریم ورک DJango در Python
مهارت برنامه نویسی با JavaScript 50%
مهارت برنامه نویسی با JavaScript
مهارت کار با Neo4J 70%
مهارت کار با Neo4J
مهارت کار با HTML 75%
مهارت کار با HTML
مهارت برنامه نویسی Android در Java 40%
مهارت برنامه نویسی Android در Java
مهارت برنامه نویسی با نرم افزار Matlab 50%
مهارت برنامه نویسی با نرم افزار Matlab
مهارت برنامه نویسی با نرم افزار R 65%
مهارت برنامه نویسی با نرم افزار R
مهارت کار با SQL 60%
مهارت کار با SQL
مهارت کار با pySpark 60%
مهارت کار با pySpark

درباره من

  • وضعیت تاهل: متاهل
  • ایمیل: jmu@znu.ac.ir
  • آدرس: دروازه ارک - خیابان خان ناظم

ارتباط با من