مجید غیرتی اسفدن

مجید غیرتی اسفدن

یک مهندس اجرا دقیق و حساس

 • وضعیت تاهل: متاهل
 • خدمت سربازی: پایان خدمت
 • موقعیت: خراسان رضوی

تحصیلات

 • شهریور 1394
  شهریور 1396

عمران

 • کارشناسی
 • غیر انتفاهی هرمزان بیرجند

سوابق کاری

 • آبان 1400
  مهر 1402
تمام وقت

مهندس اجرایی

 • تحکیم سازان حریم توس - خراسان رضوی
 • مهر 1398
  تیر 1400
تمام وقت

سرپرست کارگاه

 • دفتر مهندسی مهندس حسینی - خراسان جنوبی

در ارتباط باشیم