مرضیه خاکسار

فردی خلاق مسئولیت پذیر
مهارت ها
تحصیلات
مدیریت آموزشی - کارشناسی ارشد
دانشگاه جامع امام حسین علیه سلام
مهر 1400 - تاکنون
در حال تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد می باشم ترم سوم
علوم تربیتی - کارشناسی
دانشگاه اصفهان
مهر 1396 - خرداد 1400
مدارک و گواهینامه های کسب شده
تفسیر نقاشی کودکان
آذر 1396
تقویت توانایی تدریس دوره عمومی
شهریور 1398
مقالات و کتب منتشره
بوروکراسی در سازمانهای نظامی در محیط های پیچیده با تاکید بر نظریه مرگ بوروکراسی
شهریور 1401
دوره های آموزشی
تفسیر نقاشی کودکان
انجمن علمی علوم تربیتی استان اصفهان
آذر 1396
تقویت توانایی تدریس دوره عمومی
اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان مرکز تحقیقات معلمان
اسفند 1398 - فروردین 1398
سوابق تدریس
تدریس دوره ابتدایی
عمومی
تیر 1400 - شهریور 1400
فعالیت های داوطلبانه
تدریس دوره ابتدایی در مساجد
تیر 1400 - شهریور 1400