مقداد مسلم

مقداد مسلم

آموزش نوین درگروی ذهن نوین است

 • وضعیت تاهل: مجرد
 • خدمت سربازی: معافیت تحصیلی
 • تاریخ تولد: 01 شهریور 1368
 • موقعیت: اصفهان

تحصیلات

 • مهر 1398
  خرداد 1402

برق - قدرت

 • دکتری
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

تاریخ پایان مقطع تحصیلی : در حال حاظر در این مقطع تحصیل می نمایم

 • مهر 1395
  خرداد 1398

برق - قدرت

 • کارشناسی ارشد
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین
 • بهمن 1391
  خرداد 1395

برق - قدرت

 • کارشناسی
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرین شهر
 • مهر 1388
  خرداد 1391

برق - قدرت

 • کاردانی
 • موسسه غیرانتفاعی بنیان

زبان های خارجی

انگلیسی
44%
شنوایی
35%
گفتاری
40%
خواندن
40%
نوشتن
60%

مهارت های نرم افزاری

Inventer
90%

در ارتباط باشیم