مهرزاد صادقپور

فعال و خوش ذوق و قوی

  • وضعیت تاهل: متاهل
  • خدمت سربازی: پایان خدمت
  • موقعیت: فارس

در ارتباط باشیم