محمدامین دوستی

محمدامین دوستی

بازیگر

محمدامین دوستی یکی از بازیگران جوان ایرانی به حساب می آید وی در سریال های(سرگیجه ،مارماهی،شهباز،محرمانه،مادر خوانده ،و تیزرهای تبلیغاتی به عنوان بازیگر جلوی دوربین رفته و در کارنامه هنری خود این سوابق معتبر است .

 • موقعیت: تهران

تحصیلات

 • مهر 1401
  تاکنون

مدیریت مالی

 • کارشناسی
 • دانسگاه تهران شمال

سوابق کاری

 • مهر 1400
  بهمن 1401
پروژه ای

بازیگر

 • سریال محرمانه - تهران

نقش:(ورزشکار در باشگاه بولینگ )

 • مهر 1401
  اسفند 1401
پروژه ای

بازیگر

 • سریال مادر خوانده - تهران

نقش:(هنرجوهای موسیقی)=(گیتاریست)در فیلم

 • فروردین 1401
  تاکنون
پروژه ای

بازیگر

 • سریال مارماهی - تهران

نفش:(مسافران خارجی)

 • مهر 1400
  مهر 1401
پروژه ای

بازیگر

 • سریال شهباز - تهران

نقش (پلیس سایبری )

زبان های خارجی

ترکی
98%
شنوایی
98%
گفتاری
98%
خواندن
98%
نوشتن
99%
انگلیسی
94%
شنوایی
100%
گفتاری
83%
خواندن
96%
نوشتن
95%
فارسی
100%
شنوایی
100%
گفتاری
100%
خواندن
100%
نوشتن
100%

رزومه بازیگری محمدامین دوستی

وی در سریال های(سرگیجه،مارماهی،شهباز،محرمانه،مادرخوانده)
را در کارنامه هنری خود دارد .

در ارتباط باشیم