مهرزاد تجاره

طراح و برنامه نویس نرم افزار

 • وضعیت تاهل: متاهل
 • خدمت سربازی: معافیت دائم
 • تاریخ تولد: 16 شهریور 1366

تحصیلات

 • مهر 1392
  شهریور 1397

مهندسی کامپیوتر - گرایش نرم افزار

 • کارشناسی ارشد
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین (باراجین)
 • مهر 1384
  بهمن 1389

مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

 • کارشناسی
 • دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شمال

زبان های خارجی

فارسی
100%
شنوایی
100%
گفتاری
100%
خواندن
100%
نوشتن
100%
انگلیسی
55%
شنوایی
50%
گفتاری
60%
خواندن
60%
نوشتن
50%

مهارت های نرم افزاری

React & React Native
70%
ASP.net MVC Core
75%
Programming C#
70%
JavaScript - JQuery
90%
Bootstrap
75%
HTML - CSS
80%

مهارت های موسیقایی

سنتور
70%

در ارتباط باشیم