امید صمصامی

امور حراستی و‌ حفاظتی

  • موقعیت: آذربایجان غربی

در ارتباط باشیم