سجاد شفیعی

مدرس زبان

  • وضعیت تاهل: مجرد
  • خدمت سربازی: پایان خدمت
  • تاریخ تولد: 18 آبان 1375
  • موقعیت: خراسان رضوی

در ارتباط باشیم