سینا ناصرآبادی

سینا ناصرآبادی

  • وضعیت تاهل: مجرد
  • خدمت سربازی: معافیت تحصیلی
  • تاریخ تولد: 25 تیر 1378
  • موقعیت: کردستان

تحصیلات

  • مهر 1397
    تیر 1401

مدیریت دولتی

  • کارشناسی
  • پیام نور سنندج

زبان های خارجی

انگلیسی
50%
شنوایی
50%
گفتاری
50%
خواندن
50%
نوشتن
50%

مهارت های نرم افزاری

icdl
66%

مهارت ها

آرایشگری
81%
بازاریابی و فروش
61%
روابط عمومی
64%

در ارتباط باشیم