یونس عموئی

یونس عموئی

مسئول تامین اجتماعی

 • وضعیت تاهل: مجرد
 • خدمت سربازی: پایان خدمت
 • تاریخ تولد: 02 تیر 1357
 • موقعیت: کرمان

تحصیلات

 • مهر 1397
  خرداد 1399

مدیریت دولتی

 • کارشناسی ارشد
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

دوره های آموزشی

 • شهریور 1395
  آذر 1395
گواهینامه

ICDL

 • موسسه خصوصی

افتخارات

 • شهریور 1398

عضویت در انجمن حسابداری کشور

 • مرداد 1397

عضویت در سامانه فناوری استان کرمان

سوابق کاری

 • مهر 1385
  تاکنون
تمام وقت

مسئول تامین اجتماعی استان کرمان

 • سازمان تامین اجتماعی استان کرمان - کرمان

زبان های خارجی

انگلیسی
50%
شنوایی
50%
گفتاری
50%
خواندن
50%
نوشتن
50%

مهارت های نرم افزاری

Access
100%
Powerpoint
100%
Word
100%
Excel
100%

مهارت ها

مدیریت پیشبرد اهداف
100%
مدیریت روابط عمومی
100%
مدیریت منابع انسانی
100%
مدیریت دولتی
100%
مدیریت اداری
100%
مدیریت پروژه
100%
مدیریت استراتژیک
100%
مدیریت بحران
100%
مدیریت زمان
100%
مدیریت اجرایی
100%
مدیریت ارزیابی
100%
مدیریت برنامه ریزی
100%
فن بیان
100%

در ارتباط باشیم