پروفایل

رزومه

تحصیلات

کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک

سراسری علم و صنعت ایران

کارشناسی مهندسی برق الکترونیک

سراسری علم و صنعت ایران

سوابق کاری

موسس و نایب رییس هیات مدیره

AMOS
پاره وقت

اطلاعات تماس