پروفایل

برنامه نویسی طراحی صفحات وب رستوران گردی سفر مطالعه

رزومه

تحصیلات

کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک

سراسری صنعتی شریف

دانشگاهی با اساتید عالی و دانشجویانی باهوش

کارشناسی نرم افزار

آزاد تهران شمال

کسب معدل ۱۸

دوره های آموزشی

LPIC

کهکشان نور

دوره ای برای تسلط بر لینوکس

سوابق کاری

مدیر پروژه

برنامه نویسان تست پویا
تمام وقت

شرکتی حرفه ای در زمینه برنامه نویسی (اطلاعات تستی می باشد)

افتخارات

کسب رتبه نخست برنامه نویسی در مسابقات ژاپن

این افتخار تستی بوده و واقعیت ندارد

مقالات و کتب منتشره

آشنایی با حملات پیشرفته در وب

این یک تیتر تستی از مقاله ای تستی می باشد (اطلاعات بیشتر)

اطلاعات تماس