فاطمه مختاری دوست

فاطمه مختاری دوست

زن مجرد تهران

مهارت ها

نرم افزار ورد و اکسل و هایسیس
۸۰%

مهارت های زبانی

انگلیسی   انگلیسی
۸۳%

تحصیلات

۱۳۹۱/۰۷
-
۱۳۹۵/۰۳

کارشناسی مهندسی شیمی

آزاد آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا

 

دوره های آموزشی

۱۳۹۳/۰۵
-
۱۳۹۳/۰۷

کاراموزی

شرکت نفت شهید تندگویان باقرشهر

 

اطلاعات تماس