پروفایل

رزومه

تحصیلات

کارشناسی مهندسی صنایع

آزاد آزاد قزوین

سوابق کاری

کارشناس فروش

پیک برتر
پاره وقت

کارشناس فروش مجلات زندگی ایده آل ، سیب سبز ومنزل
کارشناس ارشد فروش در وبسایت های برترینها ، طرفداری ، همگردی و ...
مشاوره تخصصی برند ها در زمینه دیجیتال مارکتینگ
برندهایی از جمله : بامیلو ، مدیسه ،تخفیفان، مجموعه مدارس هوشمند پیشتازان کامپیوتر ایران و ....

اطلاعات تماس