پروفایل

رزومه

تحصیلات

کارشناسی مهندسی نقشه برداری

غیرانتفاعی آریان

قبولی رد رشته جی ای اس و ار اس در دو سال متوالی و انصراف

دوره های آموزشی

۲ روز

نظام مهندسی استان مازندران

کسب گواهینامه تفکیک آپارتمان

سوابق کاری

نقشه برداری

xxxx
فصلی

اطلاعات تماس