پروفایل

رزومه

تحصیلات

کارشناسی برق قدرت

آزاد واحد بوشهر

کاردانی برق صنعتی

سراسری امام خامنه ای بوشهر

دوره های آموزشی

ترانسفورماتورهای توزیع و قدرت

مجتمع گاز پارس جنوبی

ژنراتور اضطراری تخصصی

مجتمع گاز پارس جنوبی

موتورهای القایی

مجتمع گاز پارس جنوبی

عیب یابی کابل

مجتمع گاز پارس جنوبی

آشنایی با اصول ابزار دقیق

توانمند سازی نیروی انسانی منطقه ویژه

آشنایی با شیر های صنعتی

توانمند سازی نیروی انسانی منطقه ویژه

زبان انگلیسی مقدماتی

توانمند سازی نیروی انسانی منطقه ویژه

ابزار دقیق

فنی و حرفه ای بوشهر

سوابق کاری

کارورز

پتروشیمی زاگرس
کارآموزی

کارورز

سازمان منطقه ویژه انرژی پارس
تمام وقت

کارآموز

پست ۱۳۲.۶۳ عالیشهر
کارآموزی

اطلاعات تماس