پروفایل

رزومه

تحصیلات

کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی

پیام نور واحد زنجان

دوره های آموزشی

TTC

شکوه زبان آموز

کسب نمره کامل A+

سوابق کاری

مدرس

آموزشگاه پارسه
حق التدریسی

مربی پیش دبستانی

پیش دبستانی دوزبانه کودک و آینده
پاره وقت

مدرس

کانون فرهنگی تربیتی افشارچی
حق التدریسی

مدرس

آموزشگاه شکوه زبان آموز
حق التدریسی

اطلاعات تماس