پروفایل

رزومه

تحصیلات

کارشناسی ارشد کارآفرینی

سراسری دانشگاه شاهد

کارشناسی مهندسی برق مخابرات

سراسری شهید باهنر کرمان

سوابق کاری

مسئول تبلیغات و گرافیست

شوکونام
تمام وقت

به علت قبولی در دانشگاه و تغییر محل زندگی از این مجموعه جدا شدم.

اطلاعات تماس