پروفایل

رزومه

دوره های آموزشی

دوره آموزشی بورس

دانشگاه ملی سمنان

حضور در دوره آموزشی بورس و دارای گواهی حضور

بازاریابی

دانشگاه ملی سمنان

حضور در دوره بازاریابی و دریافت مدرک گواهی توانایی فعالیت

سوابق کاری

مشاوره تحصیلی و پشتیبانی تمام وقت

موسسه آموزشی دکترشو
تمام وقت

ارئه مشاوره و پشتیبانی تحصیلی در زمینه کنکور و دبیرستان های تهران وشهرستان ها و حمایت برای موفقیت

تدریس

دانشگاه ملی سمنان
پاره وقت

تدریس کوتاه مدت اقتصاد در زمینه های مدیریت (گرایش های کارآفرینی و کسب و کار و بازرگانی)

تدریس

دانشگاه ملی سمنان
پاره وقت

تدریس دروس ترمیک رشته مدیریت بازرگانی در دانشگاه ملی سمنان

مقالات و کتب منتشره

برج های عظیم جهان

جمع آوری اطلاعات درباره ی برج های عظیم جهان و ذکر اهمیت برج میلاد و همچنین پرداختن به گزینه های مربوط به آن (اطلاعات بیشتر)

یادگیری سازمانی

ارائه پروپزال در زمینه یادگیری سازمانی و عوامل موثر بر آن (اطلاعات بیشتر)

سلاح های کشتار جمعی

ارائه ی مقاله در رابطه با سلاح های کشتار جمعی و حضور کشور های جهان در این زمینه به همراه پرسش نامه های ترتیب بندی شده و جمع بندی های تیتر بندی شده و نتیجه گیری های نموداری

اطلاعات تماس