پروفایل

رزومه

تحصیلات

کارشناسی معماری - طراحی و نوسازی بافت فرسوده

علمی کاربردی ساختمان و شهرسازی تهران

کاردانی معماری - معماری

علمی کاربردی واحد ساختمان و شهرسازی

دیپلم معماری - نقشه کشی ساختمان

موسسه هنرستان کار و دانش ایرانیان

دوره های آموزشی

نقشه کشی و طراحی به کمک رایانه

سازمان فنی و حرفه ای

مدت دوره 600 ساعت
نمره 92 از 100

طراحی و نقشه کشی ساختمان - مقدماتی و پیشرفته

مرکز آموزش دانشگاه علامه طباطبایی

نمره 86 از 100

اتوکد پیشرفته و برنامه نویسی Auto List

نمایندگی مرکز آموزش Cavendish College انگلستان

اتوکد مقدماتی

مرکز آموزش دانشگاه شهید بهشتی

نمره نهایی = خوب

اطلاعات تماس