پروفایل

رزومه

تحصیلات

کارشناسی ارشد شیمی معدنی

سراسری فردوسی مشهد

فارغ التحصیل با معدل ۱۷.۸۰

اطلاعات تماس