پروفایل

رزومه

تحصیلات

کارشناسی ارشد تعمیر و نگهداری هواپیما و موتور

دانشگاه ملی هوانوردی اوکراین

دوره های آموزشی

maintenance IL۷۶

دانشکده وسایل پرنده (اوکراین-کی یف)

دوره تعمیر و نگهداری سیستم های هواپیمای ایل76 در دوره کارآموزی کارشناسی ارشد

سوابق کاری

مهندس تعمیرات

انتونوف
کارآموزی

اطلاعات تماس