تدریس خصوصی

  • نام استاد: ندا عودسنجی
  • پست الکترونیکی: bronica_sucre.0101@yahoo.com
  • نوع تدریس: خصوصی
  • محل تدریس: کرمانشاه
  • سابقه تدریس: 7 سال
  • هزینه هر جلسه: 15,000 تومان
  • مدت زمان هر جلسه: 90 دقیقه
  • جلسه اول رایگان می باشد
    بعلاوه تعداد دانش آموزان بیشتر نیز بصورت دوه یا سه نفره پذیرفته میشود در اینصورت هزینه هرنفر کمتر میشود.