تدریس کلیه نرم افزار های تخصصی رشته معماری و شهرسازی

  • دروس قابل تدریس:دروس رشته مهندسی معماریفرانسویهنرهای دستیInternetICDLWordPowerPointExcelPhotoshopPhotoshop LightroominDesignCorelDrawPremiereAutoCADRevit3DmaxSPSSSolidWorksPrimavera
  • نام استاد: پریا طهماسبی
  • پست الکترونیکی: pariatahmasbi73@gmail.com
  • نوع تدریس: عمومی و خصوصی
  • محل تدریس: اصفهان
  • سابقه تدریس: 5 سال
  • هزینه هر جلسه: 10,000 تومان
  • مدت زمان هر جلسه: 90 دقیقه