تدریس دروس کامپیوتر و نرم افزار های کامپیوتری

  • نام استاد: سحر قزاقی
  • پست الکترونیکی: s99gh@yahoo.com
  • نوع تدریس: عمومی و خصوصی
  • محل تدریس: تهران
  • سابقه تدریس: 1 سال
  • مدت زمان هر جلسه: 90 دقیقه