تدریس زبان های برنامه نویسی (سی شارپ - php - html - css)

  • دروس قابل تدریس:HTMLCSSBootstrapJavaScriptPHPASP.NETADO.NETC#VBC++CJoomlaSQLMySQLSQL ServerWindowsInternetICDLWordPowerPointExcelاسمبل سخت افزار
  • نام استاد: محمد علی حسن آبادی
  • تلفن: 0235253829 - 09398153511
  • پست الکترونیکی: ali.hasanabady@gmail.com
  • نوع تدریس: عمومی و خصوصی
  • محل تدریس: سمنان
  • سابقه تدریس: 2 سال
  • هزینه هر جلسه: 10,000 تومان
  • مدت زمان هر جلسه: 90 دقیقه
  • تدریس به صورتی که در نهایت بتوان پروژه انجام داد