کنکور ارشد برق(ریاضیات، کنترل، الکترونیک، سیگنال)، کارشناسی( دیفرانسیل)، نرم افزار(Step7 , Matlab-simulink, Codvision, isis, pspice,Labview)

  • دروس قابل تدریس:دیفرانسیل (دروس دبیرستان رشته ریاضی فیزیک)دروس رشته مهندسی برقدروس رشته مهندسی الکترونیک
  • نام استاد: ---- ----
  • پست الکترونیکی: ali.adm71@gmail.com
  • نوع تدریس: خصوصی
  • محل تدریس: فارس