تدریس زبان انگلیسی درتلگرام برای تمامی سطوح

 • نام استاد: فاطمه باقری
 • تلفن: 09333506762
 • پست الکترونیکی: bagheri742017@gmail.com
 • نوع تدریس: عمومی و خصوصی
 • محل تدریس: البرز
 • سابقه تدریس: 4 سال
 • هزینه هر جلسه: 10,000 تومان
 • مدت زمان هر جلسه: 30 دقیقه
 • اموزش زبان انگلیسی برای تمامی سطوح درتلگرام باشرایط ویژه:
  درصورت نبود بازده،پول خودراپس بگیرید
  درصورت رسیدن ب سطوح متوسط،مکالمه بصورت رایگان باشما کارخواهدشد
  هزینه هر مبحث ده هزار تومان بوده و هرمبحث شامل گرامر،لغت و اصطلاحات برای مکالمه میباشد
  توجه:اموزش ازطریق فایلهای صوتی و تصویری میباشد
  این روش،یک راه بسیار ساده ومناسب برای افرادی است که زمان زیادی نداشته و سریعتر میخواهند مکالمه بیاموزند.همچنین کسانی ک هیچ اشنایی با زبان ندارند
  برای ارتباط میتوانید در تلگرام pmدهید یا تماس بگیرید
  09333506762