برنامه نویسی c,c++

  • دروس قابل تدریس:دروس رشته مهندسی برقدروس رشته مهندسی الکترونیکمشاوره تحصیلیانگلیسیمکالمه انگلیسیOpenGLopenCVC++CWindowsInternetICDL
  • نام استاد: محمد مهدی شیرازی
  • تلفن: 09308382702
  • پست الکترونیکی: mhmmdshirazi@gmail.com
  • نوع تدریس: عمومی و خصوصی
  • محل تدریس: تهران
  • سابقه تدریس: 5 سال
  • هزینه هر جلسه: 50,000 تومان
  • مدت زمان هر جلسه: 90 دقیقه
  • آموزش c,c++ در کوتاه ترین زمان به همراه پروژه های کاربردی