اموزش طراحی سایت و شبکه

  • دروس قابل تدریس:HTMLCSSPHPHibernateDirectXOpenGLDesign PatternWeb ServiceSEOاسمبل سخت افزار
  • نام استاد: کیوان منصور
  • پست الکترونیکی: keywanmansoor@yahoo.com
  • نوع تدریس: عمومی و خصوصی
  • محل تدریس: تهران
  • سابقه تدریس: 4 سال
  • هزینه هر جلسه: 40,000 تومان
  • مدت زمان هر جلسه: 90 دقیقه