تدریس رباتیک دانشجویی و دانش آموزی

  • نام استاد: امیرحسین پریسای
  • پست الکترونیکی: amparisay@yahoo.com
  • نوع تدریس: عمومی و خصوصی
  • محل تدریس: تهران
  • سابقه تدریس: 10 سال
  • هزینه هر جلسه: 100,000 تومان
  • مدت زمان هر جلسه: 60 دقیقه
  • کسب بیش از 30 مقام در مسابقات کشوری در رشته های مختلف به عنوان شرکت کننده یا استاد راهنما