تدریس و مشاوره در حوزه دروس تخصصی رشته ریاضی فیزیک مقاطع مختلف دبیرستان

  • دروس قابل تدریس:حسابان (دروس دبیرستان رشته ریاضی فیزیک)دیفرانسیل (دروس دبیرستان رشته ریاضی فیزیک)فیزیک (دروس مشترک دبیرستان)شیمی (دروس مشترک دبیرستان)انگلیسی (دروس مشترک دبیرستان)مشاوره تحصیلی
  • نام استاد: علی جمالی
  • پست الکترونیکی: alii.jamalii.20@gmail.com
  • نوع تدریس: خصوصی
  • محل تدریس: تهران
  • سابقه تدریس: 1 سال
  • هزینه هر جلسه: 50,000 تومان
  • مدت زمان هر جلسه: 90 دقیقه
  • فارغ التحصیل مهندسی مکایک دانشگاه تهران