مشاور کنکور و مدرس زیست شناسی

  • دروس قابل تدریس:زیست شناسی (دروس دبیرستان رشته علوم تجربی)ژنتیک (دروس دبیرستان رشته علوم تجربی)مشاوره تحصیلی
  • نام استاد: حسین پارسا
  • پست الکترونیکی: hoseinparsaaa@yahoo.com
  • نوع تدریس: عمومی و خصوصی
  • محل تدریس: تهران
  • سابقه تدریس: 7 سال
  • مدت زمان هر جلسه: 90 دقیقه
  • مدرس رتبه های برتر کنکورسراسری
    حرفهای درس خواندن را با ما تجربه کنید