تدریس خصوصی برنامه نویسی تحت وب

 • دروس قابل تدریس:HTMLCSSBootstrapJavaScriptjQueryPHPSQLMySQL
 • نام استاد: نیما تجاره
 • تلفن: 02144643614 - 09126176922
 • پست الکترونیکی: g2eend4y@yahoo.com
 • نوع تدریس: خصوصی
 • محل تدریس: تهران
 • سابقه تدریس: 8 سال
 • هزینه هر جلسه: 75,000 تومان
 • مدت زمان هر جلسه: 90 دقیقه
 • تدریس خصوصی:
  HTML, CSS, JavaScript, jQuery, BootStrap, PHP, SQL, MySQL