رزومه کارمند اداری

فیلترها

علی اذرکیش کارشناس میکروبیولوژی
نمایش رزومه
ساخت رزومه
فاطمه ترابی fatemetorabi8
نمایش رزومه
ساخت رزومه
یاسر نیکوسرشت  
نمایش رزومه
مرضیه خاکسار فردی خلاق مسئولیت پذیر
نمایش رزومه
سیما سيگارچي یزدی نیروی مستعد و متعهد
نمایش رزومه
سجاد فلاح دلچه یک پشتیبان مجرب
نمایش رزومه
علی شکیبایی فر  
نمایش رزومه
مهدی امجدیان ادمین و تایپیست حرفه ای
نمایش رزومه
ساخت رزومه
سیده مهدیه میرخانی  
نمایش رزومه
سعید جهانی با اراده، پر انرژی و با انگیزه
نمایش رزومه
ساخت رزومه
سجاد صلاحی پور  
نمایش رزومه
ساخت رزومه
سمیرا امینی جهرمی  
نمایش رزومه