رزومه کارمند اداری

فیلترها

ساخت رزومه
یاسر نیکوسرشت  
نمایش رزومه
مرضیه خاکسار فردی خلاق مسئولیت پذیر
نمایش رزومه
سیما سيگارچي یزدی نیروی مستعد و متعهد
نمایش رزومه
سجاد فلاح دلچه یک پشتیبان مجرب
نمایش رزومه
علی شکیبایی فر  
نمایش رزومه
مهدی امجدیان ادمین و تایپیست حرفه ای
نمایش رزومه
ساخت رزومه
سیده مهدیه میرخانی  
نمایش رزومه
سعید جهانی با اراده، پر انرژی و با انگیزه
نمایش رزومه
ساخت رزومه
سجاد صلاحی پور  
نمایش رزومه
ساخت رزومه
سمیرا امینی جهرمی  
نمایش رزومه
ساخت رزومه
مینو امین پور  
نمایش رزومه
فرشته شاه آبادی  
نمایش رزومه