رزومه کارمند اداری

فیلترها

سجاد فلاح دلچه یک پشتیبان مجرب
نمایش رزومه
علی شکیبایی فر  
نمایش رزومه
مهدی امجدیان ادمین و تایپیست حرفه ای
نمایش رزومه
سیده مهدیه میرخانی  
نمایش رزومه
سعید جهانی با اراده، پر انرژی و با انگیزه
نمایش رزومه
سجاد صلاحی پور  
نمایش رزومه
سمیرا امینی جهرمی  
نمایش رزومه
مینو امین پور  
نمایش رزومه
فرشته شاه آبادی  
نمایش رزومه
زینب شریفی بداغی  
نمایش رزومه
مریم رضایی Mrss.hotelmanagement.97@gmail
نمایش رزومه
مرضیه فروتن  
نمایش رزومه