رزومه تحلیلگر - دیتا ساینتیست

فیلترها

هیراد آریانژاد یک تحلیلگر بازارهای مالی
نمایش رزومه
ساخت رزومه
امیرعباس فصیحی 09905286002
نمایش رزومه
متین سجادی 09103323226
نمایش رزومه
ساخت رزومه
حامد ادب  
نمایش رزومه
ساخت رزومه
دكتر پژمان صالحی نويسنده، محقق و مدرس دانشگاه
نمایش رزومه
ساخت رزومه
سحر حسینی یک مدیر توسعه کسب وکار پرتکاپو
نمایش رزومه
ساخت رزومه
پژمان صمدی یادگیری سریع و خودآموز
نمایش رزومه
چیا رستمی کتابدار پزشکی
نمایش رزومه