رزومه نویسنده

فیلترها

ساخت رزومه
دکتر محمد سنجری نژاد دکتر محمد سنجری نژاد
نمایش رزومه
وحید قاسم زاده یک نویسنده خلاق هستم.
نمایش رزومه
ساخت رزومه
الهه صابری فوق لیسانس ژنتیک، معاون مدرسه،
نمایش رزومه
محمد صابری مشاور مدیریت نویسنده و پژوهشگر
نمایش رزومه
ساخت رزومه
جهانگیر حاجی زاده محقق فضای مجازی وسواد رسانه ای
نمایش رزومه
ساخت رزومه
شهاب سیاوش طراح گرافیک و فونت | نویسنده
نمایش رزومه
محمد سلطانی گرافیست خلاق
نمایش رزومه
ساخت رزومه
ابوالفضل قاضی  
نمایش رزومه
ساخت رزومه
میلاد مقدم Theater and cinema artist
نمایش رزومه
فرحناز بیات نژاد  
نمایش رزومه
ساخت رزومه
جواد بزم کارشناس روابط عمومی
نمایش رزومه